Isaac Netwon


Newtons vagga

Snabbkurs om Isaac Newton och Newtons vagga

Större än Einstein?

När tidskrifter försöker rangordna de mest inflytelserika vetenskapsmännen i människans historia, brukar kampen om förstaplatsen allt som oftast stå mellan Albert Einstein och Isaac Newton. Känslan man får, är att lite oftare än inte, så ”vinner” Isaac Newton. Albert Einstein skrev själv en hyllning till Isaac Newton, på 200-årsdagen av Newtons död. Einstein betonade att ingen före eller efter Newton, har haft en så stor betydelse för vilken väg forskning och det vetenskapliga tankesättet tagit. Vi ska komma ihåg att innan Newton fanns det inget heltäckande system för sambanden i naturen, som på något djupare plan kan förklara egenskaperna i den praktiska världen, påpekade Einstein.

Än idag, flera hundra år efter hans död, är Isaac Newtons upptäckter viktiga byggstenar för vår förståelse av världen.

Kunde blivit bonde

Isaac Newton föddes i England år 1642. Hans far med samma namn dog ett par månader innan Isaac Newtons födelse. Fadern hade varit en framgångsrik lantbrukare, och moderns önskan var att även den yngre Isaac Newton skulle följa i samma fotspår och ta hand om jordbruket. Isaac Newton kom dock att intressera sig för studier istället, och när han dog år 1727 var han en av Englands mest kända personer och hade en stor förmögenhet.

På den här tiden då vetenskapen inte var så pass långt utvecklad som den är idag, så var det inte ovanligt för vetenskapsmän att kunna ägna sig åt flera olika områden. Isaac Newton var verksam inom såväl fysik, matematik, astronomi, alkemi (dåtidens kemi), teologi och naturfilosofi. År 1687 släppte han sitt banbrytande verk ”Principia Mathematica Philosophiae Naturalis” som ses som det enskilt mest inflytelserika verket i vetenskapens historia.

Som en hyllning för sina insatser inom vetenskapen har Isaac Newton fått enheten för kraft uppkallad efter sig (Newton, N).

Newtons vagga

Newtons vagga är en utmärkt demonstration av fler av Isaac Newtons naturlagar. Trots namnet så var det inte Isaac Newton själv som uppfann Newtons vagga. Den uppfanns många år senare av en amerikan. Newtons vagga kom att bli en mycket populär skrivbordsprydnad under framför allt 1980-talet.

Läs mer om Newtons vagga här

Newtons lagar (tre rörelselagar)

Med sitt verk ”Principia Mathematica Philosophiae Naturalis” år 1687 blev Isaac Newton omedelbart en känd och hyllad vetenskapsman. Boken ses som det enskilda verk som haft störst genomslag i vetenskapens historia. I boken redogör Isaac Newton noggrant för sitt arbete inom matematik och fys...

Newtons gravitationslag

Du har säkert (i en eller annan version) hört historien om att det var när ett äpple föll till marken som Isaac Newton först började fundera kring jordens gravitationskraft. Kunde det vara samma kraft som får äpplet att falla till marken som gör att månen roterar runt jorden? Isaac New...

Newtons metod

Newtons metod.