Isaac Netwon


Newtons vagga

Newtons lagar (tre rörelselagar)

Med sitt verk ”Principia Mathematica Philosophiae Naturalis” år 1687 blev Isaac Newton omedelbart en känd och hyllad vetenskapsman. Boken ses som det enskilda verk som haft störst genomslag i vetenskapens historia. I boken redogör Isaac Newton noggrant för sitt arbete inom matematik och fysik. Bland annat formulerade han de tre rörelselagar, och lade därmed grunden för klassik mekanik. Med dessa regler kan man förstå kroppars rörelser och krafter.

1.Newtons första lag (Tröghetslagen)

”En kropp förblir i vila eller i likformig rörelse så länge inga yttre krafter verkar på kroppen”
Att en kropp förblir i vila (är stilla) tills en yttre kraft påverkar den, förvånar nog ingen. Men det man kanske inte tänker på är att en kropp som färdas kommer fortsätta färdas i en likformig rörelse ända tills någon kraft stoppar den. Kastar man en boll kommer den stanna, men inte på grund av att sin egen kraft ”tar slut”, utan på grund av att yttre krafter stoppar den. Här på jorden har vi luftmotstånd och gravitation som stannar bollens resa. Kastar man bollen i rymden kommer den att färdas desto längre.

2. Newtons andra lag (ibland kallad Accelerationslagen)

Medan Newtons första lag (Tröghetslagen) endast sade att det behövs en kraft för att ändra en kropps nuvarande rörelse, så förklara Newtons andra lag det matematiska sambandet mellan vilken kraft som ger vilken acceleration.

F = m*a

Förklaring till formeln: Accelerationen (a) är proportionell mot kraften (F). Proportionalitetskonstanten är massan (m).
Utifrån formeln kan vi därmed säga att accelerationen är lika med kraften dividerat med massan (a = F/m).
Detta betyder att desto större massa, desto mer kraft krävs för att accelerera kroppen.

3. Newtons tredje lag

” Två kroppar påverkar alltid varandra med lika stora men motriktade krafter”
Om du puttar någon kommer du utsättas för lika mycket kraft som den du puttar. Om den andra personen ramlar men inte du beror inte på att du avger mer kraft än du tar emot, utan på att den personen kanske inte var förberedd och därför tappade balansen, medan du spjälade emot.
Newtons vagga är en tydlig demonstration av denna lag.


En kommentar till “Newtons lagar (tre rörelselagar)”

  1. Det står ju inget svar på vilka de tre rörelselagarna är för några! Jag har faktiskt NO-prov imorgon! Skicka gärna ett svar på de!

Kommentera

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.